Woonwijze | Secretaris van Rooijstraat 17 | 5261 EP VUGHT | Tel. 073 - 65 62 382 | info@hbv-woonwijze.nl

Nieuw puntensysteem door de Tweede Kamer

Geplaatst:

24 december 2014

door

Rob Hulsman


Nieuw puntensysteem door de Tweede Kamer

Het nieuwe puntensysteem om de maximum huurprijs van sociale huurwoningen te berekenen gaat in op 1 oktober 2015. Dat is de uitkomst van het debat in de Tweede Kamer vorige week.

De Woonbond is ontevreden over het nieuwe woningwaarderingsstelsel (WWS). De WOZ-waarde van de woning gaat maar liefst voor een kwart meetellen, waardoor de maximale huurprijs in veel schaarstegebieden omhoog gaat.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/maximalehuur.jpgJuist in regio’s waar verhuurders de extra ruimte om de huren te verhogen zullen benutten, staat het nieuwe puntenstelsel huurprijsstijging toe. Zo stijgen de maximum huren in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag gemiddeld met meer dan 2,5%. In het nieuwe puntensysteem is vooral de keuze gemaakt om de al veel te ruime verdiencapaciteit van verhuurders te koesteren ten koste van de betaalbaarheid voor huurders. Daar zullen vooral kwetsbare groepen op de huurmarkt de dupe van worden, zoals studenten, zorgbehoevenden, starters en mensen die door omstandigheden gedwongen zijn om te verhuizen.

Onduidelijkheid voor huurders

Het kabinet wilde het nieuwe puntenstelsel invoeren op 1 juli 2015, maar dat zou tot problemen leiden omdat de jaarlijkse huurverhoging die maand vaak ook wordt doorgevoerd. De invoering is daarom uitgesteld naar oktober 2015. De Woonbond verwacht dat het nieuwe puntensysteem tot veel onduidelijkheid gaat leiden bij huurders en zal daarom voor goede voorlichting zorgen.


Website Huurders Belangenvereniging

Geplaatst:

26 november 2014

door

Rob Hulsman


Met trots bieden wij (HBV) u hierbij onze eigen website aan. Deze website zien wij als een geweldige stap voorwaarts om u als huurder van Woonwijze direct en optimaal te informeren over de actuele zaken die spelen bij Woonwijze. Zo informeren wij u met de website over de vorderingen van de wijkvernieuwing van de Grote Zeeheldenbuurt of bijvoorbeeld over de onderhoudsplannen in uw eigen buurt. Maar ook zullen wij u met deze website informeren over huurverhogingsvoorstellen en uw mening daarover vragen.

Uw reactie geven!

Met de website informeren wij u niet alleen over actualiteiten, maar u krijgt ook zelf de mogelijkheid om direct met ons te communiceren en uw mening te geven over allerhande beleidszaken van Woonwijze. Uw mening is voor de HBV dan ook van groot belang! Per slot van rekening moeten wij uw belangen behartigen in het overleg dat we hebben met Woonwijze. Ook informatie over het organiseren van activiteiten door buurten of bewonerscommissies zal op de website te vinden zijn.

Graag zien wij uw reacties tegemoet op onze HBV-site!!

Rob Hulsman
Voorzitter


Poll

Blijkbaar wordt de huursombenadering uitgesteld tot 2016. Dat betekent dat we in 2015 ook te maken krijgen met een inkomensafhankelijke huurverhoging.
Geef uw mening over de volgende stelling.

“Woonwijze moet in 2015 hetzelfde huurverhogingsbeleid uitvoeren als in 2014; inflatievolgend voor de inkomens tot € 43.602,= en de maximale huurverhoging voor de inkomens boven deze grens”.

View Results

Loading ... Loading ...